Hybrid Cloud Security Solution
Loading


Hybrid Cloud Security Solution

2018-09-12 112648Cải thiện tầm nhìn và đơn giản hóa quản lý bảo mật trên các môi trường vật lý, ảo và đám mây.

Mọi môi trường đều khác biệt. Mặc dù các nguyên tắc bảo mật vẫn giữ nguyên – ngăn chặn các vi

phạm và bảo vệ tài sản có giá trị – phương pháp bảo mật trong các cơ sở hạ tầng không ngừng phát triển này cần phải thay đổi.

Trong môi trường ảo hóa hoặc đám mây, an ninh theo vùng hoặc bảo mật phần cứng đơn giản sẽ

không hoạt động—bạn cần một sản phẩm duy nhất bảo vệ ở cấp khối lượng công việc để phù hợp

với môi trường năng động này. Bạn cần một giải pháp bảo mật tự động để ngăn chặn các cuộc tấn

công và cung cấp khả năng bảo vệ đa lớp được tối ưu hóa cho các môi trường năng động như công nghệ ảo hóa VMware, AWS và Microsoft® Azure.

2018-09-12 113935

 Bảo mật Đám mây Lai tự động bảo mật trong các quy trình DevOps của bạn và cung cấp nhiều kỹ

thuật phòng thủ chống mối đe dọa XGen™ để bảo vệ thời gian tải khối lượng công việc, vùng chứa

vật lý, ảo và đám mây và quét hình ảnh vùng chứa trong suốt giai đoạn phát triển. Giảm số lượng

các công cụ bảo mật, một bảng điều khiển duy nhất kết hợp các tính năng với khả năng hiển thị đầy đủ và tích hợp tối ưu vào các môi trường hàng đầu, như công nghệ ảo hóa VMware, AWS và

Microsoft Azure.

 

Sơ đồ đường đi

sodo

Thăm dò dư luận

Bạn thấy dịch vụ của chúng tôi thế nào