Giải pháp chống tấn công xâm nhập
Loading


Giải pháp chống tấn công xâm nhập

network-security-platform 2McAfee Network Security Platform (NSP) dẫn đầu thị trường cung cấp thiết bị phòng chống xâm nhập. NSP cung cấp chế độ bảo vệ tự động, thực thi, khả năng mở rộng, dễ dàng quản trị và tích hợp

NSP tự động nhận diện, ngăn chặn và  giảm thiểu rủi ro bảo mật  nhằm đảm bảo an toàn an ninh cho doanh nghiệp. Khi sử dụng McAfee NSP, hệ thống mạng của khách hàng sẽ được bảo vệ trước các tấn công, giảm thiểu công sức và chi  phí.

Lợi ích:

Đáng tin cậy, bảo vệ  theo thời gian thực (real-time protection)

Ngăn chặn các ứng dụng gây rủi ro và không mong muốn, sử dụng theo thời gian thực ( use real-time), kiểm soát lưu lượng cho các ứng dụng dựa trên loại giao thức kết nối và điều khiển kết nối dựa trên các cổng (port), phân loại lưu lượng kết nối được ưu tiên, tự động đáp trả các tấn công và cập nhật điểm yếu an ninh nhằm đảm bảo hệ thống được toàn vẹn, kết nối được hoạt động liên tục.

 

 Ngăn chặn các tấn công trong doanh nghiệp

 

Ngăn chặn các tấn công trước khi ảnh hưởng đến hệ thống với duy nhất một thiết bị, NSP là thiết bị dẫn đầu trong sản phẩm phòng chống xâm nhập, bảo vệ cho thiết bị và hệ thống mạng của doanh nghiệp trước các tấn công.

 

Bảo vệ các hệ thống chưa được vá lỗi

 

Giành được chứng nhận về đảm bảo an toàn an ninh cho các hệ thống chưa được vá lỗi bảo mật, McAfee NSP đảm bảo cho hệ thống được an toàn cho tới khi bản vá an ninh được triển khai.

 

Tích hợp và bảo mật nhằm nâng cao khả năng bảo mật cho hệ thống

 

NSP cung câp khả năng tích hợp với các hệ thống có sẵn của khách hàng, NSP được tích hợp dễ dàng với sản phẩm dò quét điểm yếu an ninh – McAfee Vulnerability Manager, thành phần quản trị tập trung cho hệ thống Endpoint – McAfee ePolicy Orchestrator (ePO), và McAfee Host Intrusion Prevention, thành phần phòng chống xâm nhập bảo vệ cho máy chủ và máy trạm.

 

Đảm bảo vị trí cho doanh nghiệp

 

Ngăn chặn các tấn công và các hành vi khai thác lỗ hổng nhằm ảnh hưởng đến hoạt động của doanh nghiệp hoặc ảnh hưởng đến danh tiếng của doanh nghiệp, giải pháp phòng chống xâm nhập của chúng tôi sẽ bảo vệ cho doanh nghiệp của bạn trước các nguy cơ về bảo mật, cung cấp khả năng xử lý, sẵn sàng và đáng tin cậy.

 

 

Sơ đồ đường đi

sodo

Thăm dò dư luận

Bạn thấy dịch vụ của chúng tôi thế nào