Bạn thấy dịch vụ của chúng tôi thế nào
Loading
Bạn thấy dịch vụ của chúng tôi thế nào

Bạn thấy dịch vụ của chúng tôi thế nào
Khác
298  49%
Rất tốt
166  27.3%
Kém
81  13.3%
Trung bình
41  6.7%
Yếu
20  3.3%

Số người tham gia bình chọn  :  608
Lần bình chọn đầu tiên  :  Thứ bảy, 15 Tháng 9 2012 02:54
Lần bình chọn cuối cùng  :  Thứ ba, 23 Tháng 7 2019 13:13

Sơ đồ đường đi

sodo

Thăm dò dư luận

Bạn thấy dịch vụ của chúng tôi thế nào