Bạn thấy dịch vụ của chúng tôi thế nào
Loading
Bạn thấy dịch vụ của chúng tôi thế nào

Bạn thấy dịch vụ của chúng tôi thế nào
Trung bình
548  47.2%
Khác
307  26.4%
Rất tốt
175  15.1%
Kém
84  7.2%
Yếu
20  1.7%

Số người tham gia bình chọn  :  1161
Lần bình chọn đầu tiên  :  Thứ bảy, 15 Tháng 9 2012 02:54
Lần bình chọn cuối cùng  :  Thứ hai, 07 Tháng 9 2020 16:56

Sơ đồ đường đi

sodo

Thăm dò dư luận

Bạn thấy dịch vụ của chúng tôi thế nào