Bạn thấy dịch vụ của chúng tôi thế nào
Loading
Bạn thấy dịch vụ của chúng tôi thế nào

Bạn thấy dịch vụ của chúng tôi thế nào
Trung bình
548  47.3%
Khác
306  26.4%
Rất tốt
175  15.1%
Kém
83  7.2%
Yếu
20  1.7%

Số người tham gia bình chọn  :  1159
Lần bình chọn đầu tiên  :  Thứ bảy, 15 Tháng 9 2012 02:54
Lần bình chọn cuối cùng  :  Thứ hai, 14 Tháng 10 2019 00:20

Sơ đồ đường đi

sodo

Thăm dò dư luận

Bạn thấy dịch vụ của chúng tôi thế nào