Bạn thấy dịch vụ của chúng tôi thế nào
Loading
Bạn thấy dịch vụ của chúng tôi thế nào

Bạn thấy dịch vụ của chúng tôi thế nào
Trung bình
548  47.1%
Khác
307  26.4%
Rất tốt
176  15.1%
Kém
85  7.3%
Yếu
20  1.7%

Số người tham gia bình chọn  :  1163
Lần bình chọn đầu tiên  :  Thứ bảy, 15 Tháng 9 2012 02:54
Lần bình chọn cuối cùng  :  Chủ nhật, 22 Tháng 8 2021 08:12

Sơ đồ đường đi

sodo

Thăm dò dư luận

Bạn thấy dịch vụ của chúng tôi thế nào