Kiến trúc dòng sản phẩm Citrix Netscaler
Loading


Kiến trúc dòng sản phẩm Citrix Netscaler

netscaler1Giải pháp phân phối ứng dụng Netscaler là giải pháp chuyên dụng tiên tiến, hệ thống kiến trúc đa lớp.

Ở lõi của kiến trúc là AppExpert Policy Engine, cung cấp cách nhìn tổng thể, hai chiều về lưu lượng web và cơ cấu chính sách chung được sử dụng bởi tất cả thành phần chức năng Netscaler

kientruccitrix

 

 

Sơ đồ đường đi

sodo

Thăm dò dư luận

Bạn thấy dịch vụ của chúng tôi thế nào