Celestix
Loading
Celestix


Celestix BMC - BladeLogic Patch Manager

bmc1Trong sự phát triển như vũ bão của nghành công nghiệp phần mềm, hệ điều hành, đi theo đó là các bản vá lỗi, các bản cập nhật.

Đọc thêm...
 
HOTPin-Tokenless two-factor authentication

hotpin1Môi trường công nghệ thông tin tiếp tục đa dạng hóa thách thức các quản trị và doanh nghiệp phải có những chính sách để bảo vệ hệ thống mạng của doanh nghiệp trước những nguy cơ tiềm tàng đến từ trong lẫn ngoài của doanh nghiệp.Đánh cắp thông tin thông qua định danh người dùng tiếp tục tăng và để chứng thực người dùng vẫn là 1 thách thức lớn đối với tất cả các doanh nghiệp.Xác thực có thể được thực hiện phức tạp hơn bởi xu hướng mới trong CNTT như áp dụng kinh doanh online và chuyển hóa hạ tầng đến điện toán đám mây.

Đọc thêm...
 
Celestix MSA - Unified threat management

msaThiết bị MSA là thiết bị bảo mật được appliances của Microsoft’s Forefront Threat Management Gateway 2010 bảo vệ các mối đe dọa tới hệ thống của các doanh nghiệp.Hiệu suất, dễ dàng và độ tin cậy cao, là thiết bị appliance tốt nhất của Microsoft Forefront Threat Management Gateway 2010

Đọc thêm...
 


Sơ đồ đường đi

sodo

Thăm dò dư luận

Bạn thấy dịch vụ của chúng tôi thế nào